Adwords annoncering for køreskoler

Eleverne leder efter dig online

Hver måned bliver der i gennemsnit lavet 150.000 søgninger, der relaterer sig til kørekort og køreskoler på Google i Danmark.

Det giver mere end 125 søgninger hver måned i netop dit postnummer.

Ikke plads til alle køreskoler via Google

Vi har specialiseret os i at gøre køreskoler synlige for elever via Google.

En startpakke koster fra 2.000,- Så er du i gang (og langt foran de fleste af dine konkurrenter).

Vi anbefaler samtidig en månedlig annoncepakke, normalpris 2.500,-* som vi kan tilbyde din køreskole for kun 1.500,- og der er kun en måneds opsigelse.

Vi tilbyder MAX to køreskoler denne service i dit postnummer. Vil du vide om vi har en ledig plads til en køreskole i dit postnummer, eller have flere detaljer, kan du skrive til os på ck@kkmarketing.dk.

*En stor del af den tid vi skal bruge på, at vedligeholde og optimere dine annoncer på Google, kan du spare, da vi allerede tilbyder den samme service for køreskoler i andre områder. De erfaringer vi får fra andre steder i Danmark er med til at gøre dine annoncer mere intelligente. Dermed opnår du både besparelser og mere effektive annoncer.