PR-ydelser

PR og journalistisk indhold kan på flere områder bidrage til virksomhedens digitale markedsføring, synlighed og omverdenens opfattelse af den. Det gælder bl.a.:

  • Omtale i medierne giver synlighed og kan via link building m.v. give den digitale markedsføring ekstra fart.
  • Journalistisk omtale har typisk større troværdighed end reklame
  • PR i form af kundecases, lanceringer o.l. kan være med til at drive den digitale kunderejse.



Vi tilbyder følgende:

PR eksempel

Eksempel på PR-ydelse fra Ålsrode Smede- og Maskinfabrik, om en kæmpe tragt der blev produceret til og opstillet på Grenaa havn i Norddjurs: https://www.aalsrode.dk/da/nyheder/grenaa-havn-faar-kaempe-tragt/


Mediernes opfølgning på historien



+ 30.000 visninger på Facebook

Læs artiklen på www.facebook.com



Se flere PR-eksempler på Ålsrodes LinkedIn



PR-strategi bruger vi også selv, som eksperter i Børsen


Flere eksempler på PR

BookVino

BookVino i Jyllandsposten: jyllands-posten.dk, og Stiften: stiften.dk

Digisense

Digisense i Sjællandske Medier: sn.dk

LaserTryk

LaserTryk i Dansk Markedsføring: markedsforing.dk